کارگاه آموزشی با موضوع پدافند سایبری، ملی سازی فضای مجازی در مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران گرگان برگزار شد


بمناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل کارگاه آموزشی با موضوع پدافند سایبری، ملی سازی فضای مجازی در مسیر حکمرانی سایبری بومی چهارشنبه 7 آبانماه سالجاری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان گرگان، مهین رضایی، رئیس مرکز در ابتدای کارگاه آموزشی ضمن تبریک هفته پدافند غیر عامل گفت: فرهنگ سازی و افزایش باور عمومی در بکارگیری اصول پدافند غیر عامل حائز اهمیت است و باید درجهت فرهنگ سازی و به ثمررساندن اهداف پدافند غیر عامل برای شهروندان جهت آمادگی دفاعی در برابر هر گونه تهدید داخلی و خارجی تلاش کنیم.
سرهنگ نادر بزی رئیس پدافند غیرعامل نیروی انتظامی استان گلستان، مدرس کارگاه ضمن تبریک هفته پدافند مطالبی در مورد جلوگیری از حملات سایبری به زیر ساخت ها و شبکه های سازمان ها ارائه کرد و در ادامه افزود: برای ایجاد صیانت پایدار،دفاع سایبری و کاهش سطح آسیب پذیری و نهایتا افزایش تاب آوری سایبری نیازمند رصد،مراقبت و پایش تهدیدات به صورت دائمی هستیم و باید با اتخاذ راه دفاع هدفمند سایبری با تهدیدات دشمن مقابله کنیم.

 
تعداد بازدید کل :‌118
دوشنبه 6 بهمن سال 1399
مصادف با 1442/06/11 هجری قمری
مصادف با 2021/01/25 میلادی

: مناسبت امروز
- سالروز حماسه مردم آمل